OSMOGODIŠNJE OBRAZOVANJE


"Za hrvatsku pismenost - put do željene budućnosti"

Upisi su u toku za osobe starije od 15 godina u besplatno osnovnoškolsko obrazovanje

Od I. do VIII. razreda

UVJETI:
   arrow_right.gif domovnica, rodni list


Srednja strukovna škola KOTVA u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Uredom državne uprave Sisačko - moslavačke županije u sklopu projekta opismenjavanja odraslih „Za Hrvatsku pismenost - put do poželjne budućnosti" upisuje osobe starije od 15 godina u BESPLATNU OSNOVNU ŠKOLU!

Na taj način osobe koje do sada nisu uspjele završiti osnovnu školu, u mogućnosti su to napraviti u Srednjoj strukovnoj školi Kotva, Marijana Celjeka 88 b, Sisak i u Petrinji, Braće Hanžek 19.
Nepismenost je svjetski problem.
Na dramatično stanje pismenost u Hrvatskoj upozorio je redoviti popis stanovništva 2001. godine. Prema podacima 685 711 stanovnika starijih od 15 godina nema završenu osnovnu školu (19,5 %), i to: bez škole 105 332 ili 3%, od 1 do 3 završena razreda 166 371 ili 4,7%, do 4 do 7 završenih razreda 444 008 stanovnika ili 11,8%. Reagirajući na takvo nepovoljno stanje,Vlada Republike Hrvatske u svoj je Operativni plan provođenja programa Vlade do kraja 2004. godine, iz kolovoza 2002. godine, uvrstila i „osnovnoškolsko obrazovanje i stručno osposobljavanje ta prvo zanimanje".
Svi su ti stanovnici potencijalni polaznici ovoga programa i niti jednoj osobi ne može biti uskraćena mogućnost da stekne osnovno obrazovanje, odnosno funkcionalnu pismenost.
Na temelju toga programskog zadatka pokreće se široka akcija Za Hrvatsku pismenost: put do poželjne budućnosti. Ona ima bitne dodirne točke i si Rezolucijom Ujedinjenih naroda o desetljeću pismenosti koja će se provoditi u svijetu od 2003. do 2012. godine.

Svrha je projekta:

a) Osobama starijim od 15 godina omogućiti završavanje osnovnog obrazovanja i tako povećati razinu pismenosti.
b) Osobama bez zanimanja- koje se obrazuju - pomoći u osposobljavanju za obavljanje jednostavnijih poslova radi njihova lakšeg zapošljavanja, a time i smanjivanja nezaposlenosti.

Za polaznike je završavanje osnovnog obrazovanja besplatno. Zainteresirani polaznici koji se žele osposobiti za obavljanje jednostavnijih poslova također će to moći učiniti besplatno. Stoga će završavanje osnovne škole i stjecanje znanja za ulazak u svijet rada biti dostupni svakom pojedincu bez obzira na njegov materijalni status.

OSNOVNA ŠKOLA

Trajanje programa

6 obrazovnih razdoblja ( 1 obrazovno razdoblje traje 18 tjedana)

Prijave i upisi

U tijeku

Potrebni dokumenti

Polaznicima koji su prethodno završili određene razrede osnovne škole, priznaju se ranije stečene svjedodžbe i mogu nastaviti u odgovarajućem razredu (obrazovnom razdoblju). Domovnica Rodni list (Izvod iz matice rođenih)

Sadržaj programa

Obrazovanje odraslih u cjelini predstavlja najobuhvatniju fazu u sustavu cjeloživotnog učenja. Glavne su zadaće nadoknađivanje obrazovnih zaostataka odraslih osoba nastalih obrazovnim propustima u mladosti i daljnje trajno obrazovanje. Osnovno obrazovanje odraslih ima prije svega kompenzacijsku zadaću nadoknađivanja propuštenog i uključivanja polaznika u sustav cjeloživotnog učenja. Cilj je nastavnog plana i programa za osnovno obrazovanje odraslih unaprijediti temeljnu pismenost i životne vještine u svim područjima obrazovanja. Osnovne su zadaće: Podizanje opće obrazovanosti odraslih do razine osnovne škole Usporedno osposobljavanje za prvo zanimanje Stjecanje uvjeta za mogući nastavak obrazovanja u srednjem školstvu.

LiteraturaKnjige, priručnici i radni materijali osigurani si u Pučkom otvorenom učilištu Kotva

PotvrdaSvjedodžba o završenom razredu Uvjerenje o osposobljenosti


Nastavni plan i program za osnovno obrazovanje odraslih ima šest obrazovnih razdoblja, a svako razdoblje traje osamnaest tjedana. U ostvarivanju nastavnih sadržaja u I. i II. obrazovnom razdoblju valja uvažavati iskustva polaznika te ih motivirati za nastavak školovanja.

 

 

Red. br.

NASTAVNI PREDMETI

BROJ SATI PO OBRAZOVNIM RAZDOBLJIMA

I.

II.

1.

Hrvatski jezik

120

108

2.

Matematika

60

72

Ukupno:

180

180


Od III. do VI. Obrazovnog razdoblja na odgovarajući su način prilagođeni sadržaji od 5. do 8. razreda osnovne škole. Polaznici se upućuju u pojedino obrazovno razdoblje ovisno o završenom razredu u prethodnom školovanju. U rasporedu i primjeni nastavnih sadržaja u obrazovnim razdobljima treba omogućiti što više elastičnosti i prilagodljivosti polazniku. Izborni program (osposobljavanje) ostvaruje se u ustanovama koje imaju odobrene programe, a usporedno s osnovnim obrazovanjem ako to polaznik želi.

IMG_7668.JPG

 

IMG_7671.jpg

IMG_7679.JPG

IMG_7680.JPG

Kontakt

ustanova.jpg

PETRINJA, Braće Hanžek 19
tel/fax: 044/815-779

tel: 044/527-135

tel: 044/527-123

SISAK
, Rimska 22

tel / fax: 044/522-010

SISAK, Marijana Celjaka 88

tel / fax: 044/525-880
E-mail: kotva@email.t-com.hr

Novosti

arrow_right.gif Otvaranje dječjeg vrtića Mali princ za 2011. godinu

arrow_right.gif Otvoreni smo za sve Vaše prijedloge i ovim Vas putem pozivamo na suradnju

arrow_right.gif O svim cijenama i terminima saznajte na našim brojevima telefona: 044/815-779

044/527-123

044/522-010

044/525-880Powered by MALLEUS doo  - lakiCMS