Županija Sisačko – moslavačka, grad Sisak. Srednja strukovna škola Kotva Sisak, Marijana Celjaka 88 b je pravni sljednik Pučkog otvorenog učilišta Kotva Petrinja, Braće Hanžek 19. Srednja strukovna škola Kotva Sisak, Marijana Celjaka 88 b izvoditi će programe obrazovanja za stjecanje strukovnih kvalifikacija kroz zanimanja tehničar cestovnog prometa i vozač motornog vozila u obrazovnom sektoru promet i logistika.Također, Srednja strukovna škola Kotva u ulici Marijana Celjaka 88b izvoditi će i sve preuzete programe, srednjoškolskog obrazovanja, prekvalifikacija, usavršavanja, osposobljavanja i osnovnog obrazovanja odraslih od Pučkog otvorenog učilišta.Srednja strukovna škola Kotva ima svoju podružnicu u Petrinji, Braće Hanžek 19 sa svim programima koje ima matična škola.

ustanova1.jpg

Opći podaci:
Osnivač i vlasnik Srednje strukovne škole Kotva je
Obrazovni centar Kotva d.o.o.
Srednja strukovna škola KOTVA Marijana Celjaka 88 b, 44 000 Sisak Podružnica: Braće Hanžek 19, 44 250 Petrinja
Trgovački sud u Sisku, MBS: 080761318, Tt-11/3521-4 od 19. travnja 2011.
Ravnatelj: dr.sc.Rašid Zuko zastupa pojedinačno i samostalno
Matični broj:2753596, OIB: 87957397485

Kontakt

ustanova.jpg

PETRINJA, Braće Hanžek 19
tel/fax: 044/815-779

tel: 044/527-135

tel: 044/527-123

SISAK
, Rimska 22

tel / fax: 044/522-010

SISAK, Marijana Celjaka 88

tel / fax: 044/525-880
E-mail: kotva@email.t-com.hr

Novosti

arrow_right.gif Otvaranje dječjeg vrtića Mali princ za 2011. godinu

arrow_right.gif Otvoreni smo za sve Vaše prijedloge i ovim Vas putem pozivamo na suradnju

arrow_right.gif O svim cijenama i terminima saznajte na našim brojevima telefona: 044/815-779

044/527-123

044/522-010

044/525-880Powered by MALLEUS doo  - lakiCMS